| English
 
آگهی های ثبتی
  نوع آگهی شماره آگهی
  از تاریخ
انتخاب تاریخ
 
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
 
  شماره صفحه نشر آگهی شماره نشر آگهی
   مرجع صادر کننده آگهی مرجع نشر آگهی
  تاریخ نشرآگهی  
انتخاب تاریخ
   
  متن آگهی  
       
آخرین آگهی های منتشر شده
نوع آگهی: حدود  
شماره آگهی: 287 تاریخ آگهی: 1397/01/26
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر    
روزنامه منتشر کننده: روزنامه سیمای شهر شماره نشر آگهی: 287
تاریخ نشر آگهی: 1397/01/26 شماره صفحه نشر آگهی: 7
متن آگهی:
     
نوع آگهی: نوبتی سه ماهه اول  
شماره آگهی: 12/372 تاریخ آگهی: 1396/12/12
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک نطنز    
روزنامه منتشر کننده: زاینده رود شماره نشر آگهی: 2370
تاریخ نشر آگهی: 1396/12/12 شماره صفحه نشر آگهی: 6
متن آگهی:
     
نوع آگهی: حدود  
شماره آگهی: 969210211615568 تاریخ آگهی: 1396/12/02
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک خوروبیابانک    
روزنامه منتشر کننده: روزنامه کیمیای وطن شماره نشر آگهی: 661
تاریخ نشر آگهی: 1396/12/12 شماره صفحه نشر آگهی: 7
متن آگهی:
     
نوع آگهی: نوبتی سه ماهه سوم  
شماره آگهی: 969210211567860 تاریخ آگهی: 1396/11/05
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک خوروبیابانک    
روزنامه منتشر کننده: کیمیای وطن شماره نشر آگهی: 629
تاریخ نشر آگهی: 1396/11/01 شماره صفحه نشر آگهی: 8
متن آگهی:
     
نوع آگهی: فقدان سند  
شماره آگهی: 11/27 تاریخ آگهی: 1396/10/30
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک نطنز    
روزنامه منتشر کننده: زاینده رود شماره نشر آگهی: 2336
تاریخ نشر آگهی: 1396/10/30 شماره صفحه نشر آگهی: 7
متن آگهی:
     
صفحه:1 از 304
تالار گفتگو

در صورتیکه در مورد سامانه آگهی های ثبتی سوالی داشتید یا تجربیاتی داشتید که برای دیگران مفید است در این پست پیغام بگذارید. با تشکر

پست سامانه الکترونیکی آگهی های ثبتی در تالار گفتگو

آمار بازدید
بازدید صفحه: 37270