| English
 
آگهی های ثبتی
  نوع آگهی شماره آگهی
  از تاریخ
انتخاب تاریخ
 
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
 
  شماره صفحه نشر آگهی شماره نشر آگهی
   مرجع صادر کننده آگهی مرجع نشر آگهی
  تاریخ نشرآگهی  
انتخاب تاریخ
   
  متن آگهی  
       
آخرین آگهی های منتشر شده
نوع آگهی: آراء قانون تعيين تکليف  
شماره آگهی: 2964 تاریخ آگهی: 1396/04/13
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر    
روزنامه منتشر کننده: روزنامه اصفهان زیبا شماره نشر آگهی: 2964
تاریخ نشر آگهی: 1396/04/13 شماره صفحه نشر آگهی: 6
متن آگهی:
     
نوع آگهی: آراء قانون تعيين تکليف  
شماره آگهی: 2945 تاریخ آگهی: 1396/03/17
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر    
روزنامه منتشر کننده: روزنامه اصفهان زیبا شماره نشر آگهی: 2945
تاریخ نشر آگهی: 1396/03/17 شماره صفحه نشر آگهی: 03
متن آگهی:
     
نوع آگهی: حدود  
شماره آگهی: 2943 تاریخ آگهی: 1396/03/11
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر    
روزنامه منتشر کننده: روزنامه اصفهان زیبا شماره نشر آگهی: 2943
تاریخ نشر آگهی: 1396/03/11 شماره صفحه نشر آگهی: 18
متن آگهی:
     
نوع آگهی: حدود  
شماره آگهی: 2943 تاریخ آگهی: 1396/03/11
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک فریدونشهر    
روزنامه منتشر کننده: روزنامه اصفهان زیبا شماره نشر آگهی: 2943
تاریخ نشر آگهی: 1396/03/11 شماره صفحه نشر آگهی: 18
متن آگهی:
     
نوع آگهی: فقدان سند  
شماره آگهی: 2218 تاریخ آگهی: 1396/03/06
مرجع صادره کننده آگهی: اداره ثبت اسناد و املاک نطنز    
روزنامه منتشر کننده: اصفهان امروز شماره نشر آگهی: 2958
تاریخ نشر آگهی: 1396/03/06 شماره صفحه نشر آگهی: 10
متن آگهی:
     
صفحه:1 از 295
تالار گفتگو

در صورتیکه در مورد سامانه آگهی های ثبتی سوالی داشتید یا تجربیاتی داشتید که برای دیگران مفید است در این پست پیغام بگذارید. با تشکر

پست سامانه الکترونیکی آگهی های ثبتی در تالار گفتگو

آمار بازدید
بازدید صفحه: 33041